Hvordan er det å være medlem i RHK

Hvordan er det å være medlem i RHK

Publisert av Kjetil Tønnessen Lund den 31.01.20. Oppdatert 04.03.22.

 

Å være medlem av RHK er utvilsomt noe unikt og spesielt. I dette ligger det at man i Ordensarbeidet får muligheten til å arbeide med seg selv med formålet om bli et bedre menneske. Det å tre inn i Ordenen må være gjennomtenkt og veloverveid, og for mange varer medlemskapet livet ut. Dersom noen velger å tre ut av Ordenen er dette selvfølgelig helt uproblematisk. Men det forekommer sjeldent. Det vil si at de aller fleste medlemmene trives veldig godt med Ordens arbeidet og det sosiale fellesskapet. I begynnelsen vil det være en del nye ting å forholde seg til. For å lette introduksjonen til Ordenen får nye medlemmer to faddere som veiledere i begynnelsen.

For å bli medlem, må man være mann over 25 år og nordisk statsborger. Vår Orden er tuftet på kristen etikk, og Nestekjærlighetens bud står sentralt. Man må ha en respektabel levevei og kunne dra omsorg for seg selv og sin familie. Et medlemskap har ingen økonomiske forpliktelser utover en medlemskontingent.