Velkommen

Velkommen

Publisert av Kjetil Tønnessen Lund den 05.09.15. Oppdatert 01.11.21.
Riddere av Det Hvite Kors (RHK) er en esoterisk Ridderorden som i 2002 feiret sitt 100-årsjubileum i Norge. Esoterisk betyr at Ordenens innhold og aktiviteter er forbeholdt medlemmene. Dette har vi felles med andre lignende ordener som for eksempel Den norske Frimurerorden og Odd Fellow.

Vår Orden tilhører ingen bestemt trosretning. Men den er tuftet på kristen etikk, troen på en Høyere Styrelse og Nestekjærlighetens bud står sentralt.


Et av hovedmålene for medlemmene av RHK er å utvikle seg til å bli bedre medmennesker, som kjennetegnes av positivitet og nestekjærlige handlinger. Vi tror at ved å forsterke våre gode sider gir livet et større innhold for oss selv, våre familier og omgivelser.

Glimt fra vårt arbeide i Losjen:     https://youtu.be/MzvqqVYTKzg